கொம்பு லேடிபாயுடன் மலையாள உச்சரிப்பு கழுதை ஃபக் - 2022-03-03 15:07:06

காலம் : 04:33 காட்சிகள் : 39854 சமர்ப்பிக்கப்பட்டது : 2022-03-03 15:07:06
விளக்கம் : படகோட்டி படுக்கையில் இருந்து தரையில் சொட்டுகிறது. நான் மெதுவாக குளியலறையில் நடக்க எழுந்தேன். படகோட்டி குளியலறையில் அனைத்து வழி என் asshole இருந்து ஊற்றினார். அவர் என்னைப் புணர்ந்த விதத்திற்காக அவர் தன்னைப் பற்றி பெருமிதம் கொள்கிறார் என்று சொல்வது போல் அவர் மலையாள உச்சரிப்பு என்னை முறைத்துப் பார்க்கிறார்., 2022-03-03 15:07:06
குறிச்சொற்கள்: மலையாள உச்சரிப்பு